Choď na obsah Choď na menu
 


 
Vyučovanie a predmetyNa Rokforte trvá jeden školský rok dva mesiace, t.j. od 1. dňa prvého mesiaca do posledného dňa v druhom mesiaci. Zápis na predmety trvá presne jeden týždeň. Je to vždy prvý týždeň prvého mesiaca (začiatok školského roku). Študent nájde formulár na zápis vo svojom profile. Počas zápisu môže študent formulár kedykoľvek zmeniť. Ak študent nestihne zápis: Ostane v ročníku, v ktorom je a po skončení šk. roku sa mu snáď podarí ďalší zápis stihnúť alebo v prípade, že vopred vie o svojej neprítomnosti, môže vopred kontaktovať Ministra čarodejníckeho vzdelávania, aby ho zapísal na vybrané predmety.

Učebné látky nájdu žiaci v učebniach spolu s formulárom, kde môžu odoslať domácu úlohu. Počas školského roka študenti nájdu v učebni dve učebné látky s domácou úlohou (t. j. jeden mesiac, jedna úloha).
Žiaci získavajú za vypracovanie domácich úloh známky. Známky sa premieňajú na kredity, aby sa dalo určiť, či žiak prešiel ročníkom, alebo nie. Známky sú však iné ako v muklovských školách.

Známky a počet kreditov za ne:
V (výborný) = 120 kreditov
P (prekonáva očakávania) = 95 kreditov
D (dostatočný) = 70 kreditov
S (slabý) = 30 kreditov
H (hrozný) = 10 kreditov
T (troll) = -5 kreditov
X (nevypracované úlohy) = -50 kreditov

Ak chcete ukončiť ročník a prejsť do ďalšieho, musíte získať istý počet kreditov. Každým ročníkom sa to zvyšuje, to znamená, že sa musíte prihlásiť vždy na viac predmetov. V 5. a 7. ročníku je odlišný systém známkovania, keďže žiaci robia skúšky V.Č.Ú. a M.L.O.K.y (pozri knihu v knižnici "V.Č.Ú. a M.L.O.K.y").

Počet kreditov, ktoré potrebujete na prestup:
z 1. do 2.roč. - 70 kreditov
z 2. do 3.roč. - 125 kreditov
z 3. do 4.roč. - 250 kreditov
z 4. do 5.roč. - 350 kreditov
z 5. do 6.roč. - 600 kreditov (V.Č.Ú.)
zo 6. do 7.roč. - 900 kreditov
zo 7. roč. na kvalifikovaného čarodejníka - 1200 kreditov (M.L.O.K.)

Ak sa študent zapíše na predmet a nebude na hodinách pracovať, na konci šk. roka mu bude odobraných 50 kreditov za každý predmet, na ktorom nepracoval a dostane trest. Ak však študent včas podá profesorovi vysvetlenie, prečo nepracoval, nedostane žiadnu známku, žiadne kredity. Ospravedlnenie, že ste sa zapísali na priveľa predmetov a nestíhate je neplatné! Mali ste si rozmyslieť, či to budete zvládať alebo nie.

Žiaci sa nemusia zapísať na rovnaké predmety ako minulý šk. rok! To znamená, ak ste sa v 1. ročníku zapísali na Dejiny mágie, nemusíte v nich pokračovať aj ako druháci. Je to vec vášho výberu.

Zoznam predmetov a ich popis:

 


Aritmancia
Nikto z nás sa presne nedozvedel, čo sa na Aritmancii učí, mohlo to byť čokoľvek. Nám sa podarilo zistiť, že Aritmancia je ľahký predmet a je určená pre všetkých, ktorí sú kreatívni a hlavne majú fantáziu.
Na tomto predmete budeme spolu s profesorkou vymýšľať básne, porekadlá, čarodenícke hádanky a iné verše podľa ročného obdobia. Žiacke práce sa môžu využívať pri rôznych sviatkoch, podujatiach a iných. Tešíme sa na vaše nápady!
Vyučujúca profesorka: .....................

Astronómia
"Stáva sa mnohým ľuďom, že keď pozerajú na hviezdy, ich myseľ zablúdi kamsi inam. Do sveta fantázie, do minulosti či budúcnosti." A tu sa naučíte písať vaše myšlienky formou krátkych poviedok. Budete písať najmä príbehy z vymysleného, magického sveta. Zapíšte sa na predmet a zahľadte na hviezdy!
Vyučujúci profesor: ........................

Čarovanie
"Učenie sa rôznym kúzlam, ktoré pôsobia na okolie." My sa budeme učiť, ako správne zabaviť spoločnosť. Spolu pripravíme mnohé akcie, oslavy a iné, aby sa všetci cítili príjemne. Svojou účasťou pomôžete vytvoriť dobrú náladu!
Vyučujúci profesor: ...............

Dejiny mágie
O tomto predmete sa často hovorí, že je nudný a nezáživný. Toto tvrdenie je však nesprávne. "Nahliadnutím do minulosti sa môžeme učiť na chybách a úspechoch našich predkov a pomôcť si tak v budovani lepšej budúcnosti." Na dejinách mágie dostanú študenti šancu zdokumentovať udalosti na Rokforte a v čarodejníckom svete vcelku zaujímavým spôsobom. Každý mesiac budú koordinovaní vyučujúcim profesorom a budú spolu pripravovať články o histórii magického sveta.
Vyučujúca profesorka: ........................

Elixíry
Elixíry sú iste veľmi zaujímavé a dôležité, s ich pomocou môže čarodejník ovplyvniť veľa vecí. Ale čo sa takto naučiť vytvárať webové stránky? S touto znalosťou môžete nielen ovplyvniť, ale i vytvoriť mnoho vecí. Na tomto predmete sa naučíte, ako si vytvoriť svoju vlastnú webovú stránku za pomoci čarodejneho nástroja a to HTML jazyka. Takže hor sa vytvárať a ovplyvňovať veci tak, ako sa nám budú páčiť.
Vyučujúca profesorka: ....................

Herbológia
"Pestovanie rastlín, prostriedky, ingrediencie alebo výživa, ktorú potrebujeme na staranie sa o rastlinku.." Na herbológii bude vašou úlohou vyhľadávať veci, ktoré môžeme na Rokforte potrebovať, čiže vyhľadávanie užitočných internetových stránok. Študenti na ne budú písať recenzie, tiež môžu poskytovať adresy študentom iných predmetov ako pomôcku pri vyučovaní.
Vyučujúca profesorka: .....................

Legilimencia
"V hlave iného človeka vidíme rôzne obrazy, jeho spomienky ale aj veci, ktoré sa nestali." Na tomto predmete budeme hľadať také obrázky, ktoré by mohli byť pre nás užitočné a mohli by nám dopomôcť k napredovaniu. Budú sa hľadať aj obrázky pre spestrenie rokfortskej atmosféry.
Vyučujúca profesorka: ............................


Magické šifry
"Mnohé šifry ľuďom popletú hlavy, ale pre nás čarodejníkov nie sú žiadnym problémom." Na tomto predmete sa naučíte veľa o magických šifrách. Ukážte, čo všetko je vo vás a dovoľte vašej fantázii pracovať s kódmi. Chcete vedieť ako na to? Stačí, ak sa prihlásite na tento predmet.
Vyučujúca profesorka: .............................

Obrana proti čiernej mágii (OPČM) 
Je veľmi potrebná v každodennom čarodejníckom živote. Na týchto hodinách sa budete učiť obrane proti zlým silám. Najlepšie, ako sa to naučiť, je sledovať prácu a fungovanie temných vecí. Budeme o nich zisťovať všetky podrobnosti a popisovať ich formou poviedok a článkov. Spoločne sa tiež budeme snažiť, aby sa v škole dodržiavali pravidlá. Najlepší z vás dostanú šancu stať sa prefektmi. Tešíme sa na naše spoločné hodiny!
Vyučujúca profesorka: .............................

Oklumencia
"Oklumencia je magická obrana mysle proti vniknutiu zvonka." Mnohým sa stáva, že si nedokážu poradiť s neodbytnými myšlienkami, otravnými kamarátmi, problémami s rodičmi, v škole. Ak sa chcete naučiť orientovať sa vo svojej psychike, zvládať bežné záťažové stresové situácie a vedieť si poradiť v spoločenských situáciách, je tento predmet pre vás ako stvorený. Spája v sebe vedomosti z teórie vychológie, psycheligencie a iných odborov príbuzných oklumencii. Predmet je vhodný pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje obzory a napredovať v psychickom rozvoji. Pozor, práca v tomto predmete ako aj na domácich úlohách si môže vyžadovať náročné sústredenie, emócie, kreativitu a optimistickú chuť zmeniť samého seba...
Vyučujúci profesor: ......................

Starostlivosť o zázračné tvory (SOZT) 
"Starať sa o tvory, ktoré potrebujú našu pomoc." Presne toto je náplň tohto predmetu. Medzi študentov zapísaných na predmet sa rozdelia noví prváci, ktorým budú starší študenti pomáhať. Prvákov oboznámia s pravidlami a pomôžu so všetkým, čo bude treba. Viac sa dozviete po zapísaní na predmet.
Vyučujúca profesorka: ........................

Staroveké magické znaky (SMZ)
"Na tomto predmete sa pozriete späť do minulosti a budete študovať staroveké znaky, ktoré tu zanechali naši predkovia." To znamená, že sa pozrieme na to, čo si ľudia myslia o veciach, ktoré sa stali na Rokforte, aby sme mohli vedieť, ako ďalej pokračovať v budúcnosti. V triede sa budú vytvárať dotazníky, pomocou ktorých budú študenti zisťovať názor ostatných na dianie na Rokforte.
Vyučujúca profesorka: ..........................

Transfigurácia
"Transfigurácia je premena vecí na veci iné. Je to jedno za najkomplexnejších a najnebezpečnejších kúzel, aké sa na Rokforte vyučujú." Náplňou predmetu je naučiť vás zásady v hraní roleplay, ako ju správne používať a nakoniec aj samotné RPG hrávať. Svoje muklovské ja nechajte za počítačom a na Rokforte buďte čarodejníkmi!
Vyučujúca profesorka: ..........................

Veštenie
"Predpovedanie budúcnosti. Túto schopnosť nemá každý človek." A nie každý človek vie prepovedať budúcnosť pre Rokfort! Na tomto predmete budú študenti rozmýšľať nad novými zrealizovateľnými nápadmi pre školu. Budú sa snažiť vymyslieť nové spôsoby praktikovania jednotlivých vecí, ako napr. metlobal. Študenti, ktorí sa tu zapíšu, by mali mať rozvinutú kreativitu!
Vyučujúca profesorka: ..............................


Život a zvyky muklov (ŽZM)
"Iba ak im porozumieme, môžeme s nimi nažívať." Cieľom predmetu je študovať život a zvyklosti muklovskej spoločnosti. Budeme sa snažiť porozumieť ich čudným zvykom a správaniu. Študenti, ktorí sa zapíšu na tento predmet, budú písať o muklovských aférach, športe či o ich obyčajnom živote.
Vyučujúca profesorka: ..................................