Choď na obsah Choď na menu
 


1. časť - POVINNOSTI ŠTUDENTOV


1. Študent je povinný vyprácovávať domáce úlohy, ale len v tom prípade, pokiaľ nemá ospravedlnenie, prečo nemohol vypracovať domácu úlohu.


2. Študent je povinný správať sa úctivo k profesorom a spolužiakom.


3. Študent je povinný vykať profesorom, pokiaľ ich nepožiada o tykanie.

4. Študenti nesmú používať vulgarizmy. Inak im hrozí strata bodov, po viacerých vylúčenie zo Školy mágie . 


5. Študenti musia mať na konci roka určitý počet bodov, ak nemajú, nepostupujú do ďalšieho ročníka (5. a 7.ročník robí na konci roka skúšky).


6. Študenti nesmú urážať a ubližovať spolužiakom, a už vôbec nie profesorom.


7. Študenti nesmú nikdy písať v cudzom mene vulgarizmy ani podobné nezmysly.


8. Študenti nesmú prezrádzať heslá do klubovní, či vymýšľať nejaké spôsoby, ako sa dostať do im neprístupných miestností. Nesmú si navzájom pomáhať s domácimi úlohami či skúškami.


9. Študenti musia rešpektovať prefektov a mať k nim úctu tak, ako k profesorom.

2. časť - PRÁVA ŠTUDENTOV


1. Študent má právo priateliť sa s ostatnými.

2. Študent má právo založiť si vlastnú rodinu. Pravidlá sa dočítate
v rubrike RODINA
.

3. Študent má právo požiadať kedykoľvek o pomoc profesorov či prefektov.

4. Študent má právo navštevovať areál Školy mágie.

6. Študent má právo zostať počas Vianoc v Škole mágie.

3. časť - POVINNOSTI PROFESOROV


1. Profesor musí zostavovať hodiny min. raz za 2 týždne.

2. Profesor musí kontrolovať domáce úlohy študentov a spravodlivo im prideliť známku a príslušné body.

4. časť - PRÁVA PROFESOROV


1. Profesor smie strhávať body.

2. Profesor smie udeľovať tresty.

3. Profesor smie po dohode s riaditeľkou vylúčiť študenta/ov zo školy .

4. Profesor smie dať raz do týždňa kvíz na galeóny, inak musia byť kvízy na body.

 Registrácia