Choď na obsah Choď na menu
 


 

V.Č.Ú. a M.L.O.K.-y


Vynikajúca čarodejnícka úroveň


V 5. ročníku dochádza k situácii, kedy by sa mal študent rozhodnúť, aká bude jeho budúca kariéra. Voľbu povolania si môže prediskutovať so svojím vedúcim, riaditeľkou či priamo s čarodejníkmi, ktorí vo určitom obore pracujú.
Veľmi záleží na tom, aké predmety si v tomto ročníku zvolíte. Podľa toho, čo si vyberiete, môžete študovať ďalej. Ak si vyberiete len 6 predmetov (čo je minimum pri V.Č.Ú.), čo však nikomu neodporúčame, aj M.L.O.K. môžete robiť len z týchto šiestich predmetov. Snažte sa prihlásiť na čo najväčší počet predmetov. Takisto záleží na známke, akú za V.Č.Ú. dostanete. Musíte totiž nazbierať minimálne 600 kreditov na postup do ďalšieho ročníka, za 6 predmetov potom musíte dostať čo najlepšie známky. Ak sa prihlásite na viac predmetov, máte väčšiu šancu na postup. Ak chcete chodiť na predmet aj v 7. ročníku, musíte mať z neho V.Č.Ú. známku (najhoršie) S.
V 5. ročníku obdržíte vaše učebné látky ako obvykle, ale budete musieť urobiť niekoľko úloh naviac, ktoré rozhodnú o vašej známke.
V 6. ročníku sa opäť môžete prihlásiť na ľubovoľný počet predmetov (nezávisí od predmetov z 5. ročníka).


Mimoriadna legálna odborná kategória


V poslednom ročníku na Rokforte vykonávate tieto záverečné skúšky, od ktorých bude závisieť, aké povolanie budete môcť mať v budúcnosti. V sekcii Práca je pri každom zamestnaní napísané, aké MLOKy vyžaduje. Preto si predmety voľte pozorne a uvažujte, čím by ste chceli byť a či zamestnanie chcete meniť alebo nie.
Tak ako aj pri V.Č.Ú., dostanete viac úloh ako ostatní študenti, s tým rozdielom, že môžete získať akúkoľvek známku, pretože tu je posunutá stupnica:
V - 220
P - 180
D - 135
S - 80
H - 30
T - 0

Pri tejto stupnici určite získate 1200 kreditov potrebných na ukončenie ročníka. Snažte sa však dosiahnuť najlepšie výsledky, pretože ak chcete pracovať, berie sa do úvahy aj známka z M.L.O.K.-ov. Ak ste V.Č.Ú. robili z 10 predmetov, MLOKy nemusíte robiť zo všetkých 10, stačí ak si vyberiete 6.
Ak zvládnete skúšky, svoje štúdium na škole ste ukončili a stávate sa kvalifikovaným čarodejníkom!