Choď na obsah Choď na menu
 


 

Prefektská príručka


Takmer každý žiak v kútiku svojej duše dúfa, že sa raz stane prefektom. A ako sa ním môže stať? Čo má pre to urobiť?

Žiak sa prefektom môže stať až v 4. ročníku. Dovtedy by mal preukázať svoju oddanosť fakulte, aktivitu, priateľskosť a ochotu pomáhať iným. Je samozrejmosťou, že žiak musí dodrživať všetky pravidlá školy a mal by prospievať v predmetoch, na ktoré sa zapísal.
Tí, ktorí sa chcú stať prefektmi, musia byť študentmi OPČM a SOZT, pretože tieto 2 predmety usmerňujú správanie, ktoré by si mal prefekt osvojiť.
Vedúci fakúlt si (s riaditeľkiným povolením) z týchto študentov OPČM a SOZT vyberú 8, ktorí sa stanú prefektmi (2 pre každú fakultu). Prefektom žiak ostáva, kým neukončí posledný ročník. Z prefektov siedmakov riaditeľka vyberie dvoch, ktorí sa stanú hlavnými prefektmi.
Prefektovi môže byť odobratý prefektský odznak, ak porušuje pravidlá školy a nerešpektuje príkazy nadriadených.

Každý prefekt musí dbať na to, aby nikto v jeho okolí neporušoval školský poriadok. Prefekt môže žiakovi, ktorí narúša školský poriadok, udeliť trest (hlavný prefekt môže tiež strhnúť fakulte body). Pokiaľ je vedúci fakulty zaneprázdnený, prefekt môže namiesto neho položiť súťažnú otázku vo fakultnej klubovni. A v neposlednom rade je úloha prefektov pomáhať iným žiakom, či už s bežnými problémami alebo s domácimi úlohami, ktoré dostávajú od profesorov. Prefekt je tu, aby im poradil, ako na to.

Byť prefektom je zodpovedná úloha a preto vedenie školy vyberá poriadne. Táto funkcia na škole vám tiež môže pomôcť, ak sa budete chádzať o nejaké zamestnanie.