Choď na obsah Choď na menu
 


 

Práce na RokforteKaždý žiak, ktorý úspešne ukončí štúdium na Rokforte, sa stane kvalifikovaným čarodejníkom. Kvalifikovaní čarodejníci môžu riaditeľku kedykoľvek požiadať o prácu, akú by chceli. Tu nájdete zoznam prác, ktoré môžete vykonávať a takisto, čo za ne dostanete. Zamestnaný sa môže svojej práce vzdať až na konci školského roka. Potom bude iba kvalifikovaným čarodejníkom.
Existujú výnimky, keď sú do práce prijatí aj žiaci (od 5.ročníka vyššie) a to:
1. Pri prestavbe stránky a jej znovuotvorení.
2. Ak na škole nie sú kvalifikovaní čarodejníci alebo je ich nedostatok.

Kvalifikovaný čarodejník nemôže vykonávať dve (alebo viac) odlišných zamestnaní (napr. minister a školník).

Práca na Rokforte:


Profesor:

Profesori majú dosť ťažkú prácu. Musia písať učebné látky a zadávať domáce úlohy, odosielať ich žiakom, ktorí sa na predmet zapísali a potom vypracované úlohy kontrolovať a známkovať. Počas školského roka musia napísať dve učebné látky. Ak sa tak nestane, musia oznámiť riaditeľke dôvod prečo tak nespravili. Profesori môžu strhávať a pridávať body za správanie, takisto udeľovať tresty. Plat profesora je 130 galeónov za mesiac. Profesor sa tiež môže stať Vedúcim fakulty, za čo dostane každý mesiac naviac 40 galeónov (spomenuté nižšie). Jeden profesor môže učiť aj viac predmetov, ak má dostatok voľného času, čo znamená aj vyšší plat.
Vedúci fakulty: Vedúci musí byť priateľský a milý k ostatným žiakom. Musí pomáhať žiakom fakulty, ktorej je vedúci, riešiť problémy (ak nejaké majú). Vedúci fakúlt môžu písať správy do Denného Proroka a mazať správy vo fakultnej klubovni. Táto práca si vyžaduje časté navštevovanie stránky. Plat je 40 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Astronómia - P; Veštenie - P; OPČM - D; Aritmancia - P; predmet, ktorý vyučuje - P


Školská sestra:

Je to viac menej práca roleplay. Musíte byť ako druhá madam Pomfreyová. Školská sestra by mala byť milá, priateľská osoba, ktorá by sa venovala žiakom a vypočula ich, pokiaľ majú problém, poprípade aj pomohla. Plat sestry je 60 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SOZT - V; Oklumencia - P


Školník:

Byť školníkom si vyžaduje ovládať pravidlá školy a dbať na ich dodržiavanie. Školník dáva pozor na žiakov, aby neporušili žiadne z pravidiel, ak sa stane, že nejaké porušia, môže im udeliť trest. Stará sa o poriadok v Deravom kotlíku, v prípade že sa vyskytnú témy, ktoré by neboli v súlade so školským poriadkom, je povinný ich vymazať a narušiteľa poriadku potrestať. Práca si vyžaduje časté navštevovanie stránky. Plat školníka je 65 galeńov.
Potrebné M.L.O.K.y: Elixíry - D, OPČM - D


Hájnik:

Práca hájnika je jedna z menej náročných. Hájnik sa stará o "výzdobu" školy. Jeho prácou je hľadať alebo kresliť obrázky, ktoré by spestrovali jednotlivé sekcie na stránke. Ak chcete požiadať o túto prácu, musíte vedieť pracovať s grafikou. Plat je 65 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Legilimencia - V; Herbológia - P


Knihovník:

Ako už názov povolania hovorí, táto osoba sa stará hlavne o knižnicu. Jej úlohou je kontrolovať uverejnené články v knižnici a Dennom Prorokovi. Ak sú nejaké zmeny napr. v pravidlách školy, táto osoba je povinná prepísať to. Takisto musí aktualizovať túto sekciu, pretože sa stáva, že sa miesto uvoľní či nastúpi niekto na novú prácu. Táto práca si vyžaduje perfektné znalosti slovenského jazyka - gramatika aj štylizácia. Plat je 55 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Astronómia - D; Elixíry - P

Kvalifikovaní čarodejníci:


Žiaci, ktorí úspešne ukončia 7.ročník, stanú sa kvalifikovanými čarodejníkmi. Nemajú žiadnu prácu, no mali by o niektorú požiadať. Ak nemajú čas či schopnosti byť učiteľom, hájnikom, alebo niečím iným, môžu mať niečo jednoduchšie.


Majiteľ obchodu:

Môže ním byť každý kvalifikovaný čarodejník. Čarodejník si navrhne vlastný obchod. Zhromaždí všetok tovar, ktorý sa bude v obchode predávať, napíše k nemu popis, určí cenu a dá meno svojmu obchodu. Je to nenáročná práca a ľahko získaných 10% galeónov z každého predaného tovaru.
Formálne žiadosti o obchod sa posielajú riaditeľke emailom, musia obsahovať aký typ obchodu si chcete založiť, aký tovar sa tam bude predávať, prečo chcete tento obchod. Podmienkou je originalita. Ak vás obchod bude schválený, začne sa jeho výstavba, ktorá stojí 350 galeónov.


Strážnik Azkabanu:

Jednoduchšie povedané, táto osoba určuje, aký trest dostane žiak. Vždy, keď nejaký žiak dostane trest, bude zapísaný na list trestov (nachádza sa v Azkabane) spolu s priestupkom, ktorý urobil. Strážnik má za povinnosť zadať previnilcovi trest. To znamená, že mu zadá, akú esej má napísať a určiť koľko času na to žiak má. Žiak napíše esej, ktorú odošle strážnikovi. Ten je povinný ju skontrolovať. Potom musí list trestov aktualizovať. Plat Strážnika je 70 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: OPČM - P


Úradník Gringottbanky:

Pracovník Gringottbanky pomáha ostatným navyšovať peniaze na ich konte. Vymýšľa stále kvízy, ktoré dáva do Gringottbanky. Ostatní čarodejníci ich môžu kedykoľvek vypracovať a získať tak peniaze. Plat úradníka je 60 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Čarovanie - P; Herbológia - D; SMZ - V


Redaktor časopisov:

Túto prácu môže robiť viac-menej hocikto, kto vie aspoň trochu písať a má nápady pre články. Redaktormi môžu byť aj študenti, no redaktormi na plný úväzok sa môžu stať len kvalifikovaní čarodejníci. Redaktori na plný uväzok dostávajú plat 60 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Dejiny mágie - D; Astronómia - V; Aritmancia - P


Máte takisto možnosť vymyslieť si vlastnú prácu, ktorá nesúvisí s Rokfortom ani Ministerstvom, no musí byť reálna pre čarodejnícky svet. Prácu dostanete, len ak bude vyhovovať vašej roleplay na Rokforte.

Ministerstvo mágie:


Minister mágie:

Táto osoba je zodpovedná za chod celého Ministerstva mágie, musí byť dobrá v roleplay a mať dobré nápady pre stránku. Ako šéf musí dozerať na svojich podriadených pracovníkov, poprípade im aj určiť prácu. Všetci zamestnanci sú povinní raz mesačne zaslať Ministrovi mágie správu o svojom výkone. Plat je 155 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Astronómia - P; Legilimencia - V; SOZT - V; Transfigurácia - V;
Veštenie - P; SMZ - POddelenie kontroly a regulácie čarovných tvorov:

Táto práca je veľmi zodpovedná. Nejde tu totiž o žiadne čarodejné tvory ale o nových prváčikov. Minister má za úlohu kontrolovať registráciu nových žiakov. Musí skontrolovať, či správne zadali registračné údaje (hlavne prihlasovacie a zobrazované meno) a potom vstupný test. Po skontrolovaní a zapísaní nového žiaka mu len ostáva odpovedať emailom dotyčnému žiakovi, že bol prijatý na školu, kde mu napíše jeho zadané údaje. Táto práca si vyžaduje každodenný pobyt na internete (minimálne 10 minút) Plat ministra je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SOZT - V; Elixíry - P


Výbor pre experimentáne kúzla:

Jedna z náročnejších prác na ministerstve. Úlohou je písať nové otázky do kvízov. Pracovníci výboru by mali plniť úlohy:
vymýšľanie a robenie kvízov vo Veľkej sieni (Online kvízy); pripravovanie dátumov nových online kvízov; zisťovanie názorov na nové kvízy, atď. Tieto kvízy sa môžu týkať čohokoľvek (napr. Disney rozprávok). Plat pracovníka je 95 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Čarovanie - P; ŽZM - P; Elixíry - D; SMZ - D; Herbológia - P


Oddelenie pre odhaľovanie zneužitých muklovských artefaktov:

Na oddelení pracovníci vytvárajú časopis s názvom "Mukelán". Pracujú na jeho nových číslach a vylepšujú ho. Časopis zahŕňa rôzne články o muklovskom živote z pohľadu nás, čarodejníkov, a rôzne súťaže. Oddelenie môže spolupracovať so žiakmi študujúcimi ŽZM. Plat pracovníka je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: ŽZM - V; Elixíry - P; Veštenie - V; Legilimencia - P, Čarovanie - D


Oddelenie výskumu čarodejníckych predkov:

Rodinné alebo rodové stromy. Tie má na starosti tento minister. Skúma príbuzenské vzťahy a kontroluje jednotlivým členom rodín ich profily, či sú napísané správne jednotlivé vzťahy (napr.sesternica: Amanda). Ak nie, je povinný poslať im upozornenie. Minister úzko spolupracuje s Komisiou pre rodinné záležitosti. Táto práca si nevyžaduje veľa času. Plat je 60 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SOZT - P; Dejiny mágie - P


Oddelenie čarodejníckych hier a športov:

Ďalšia z náročnejších prác. Pracovníci majú za úlohu vymýšľať nové súťaže, spracúvať jednotlivé súťažné príspevky a vymýšľať online súťaže, ktoré budú prebiehať vo veľkej sieni (napr.Galeonár). Pracovník tohto oddelenia nemusí tráviť veľa času na škole. Plat je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SMZ - P; Čarovanie - V; Dejiny mágie - D; Legilimencia - P; Veštenie - V


Oddelenie kontroly čarodejníckej literatúry:

V tomto oddelení ministerstva prebieha kontrola zaslaných príspevkov do klubu poviedkárov a takisto ich uverejňovanie. Od ministra sa žiada, aby mal gramatiku a štyizáciu na vysokej úrovni, tiež musí vedieť posudzovať príspevky, či sú vhodné na uverejnenie, alebo nie sú. Potom mu len ostáva daný príspevok uverejniť. Podmienky: častejší pobyt na internete a znalosť slovenčiny. Plat je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Astronómia - V; Dejiny mágie - P


Komisia pre rodinné záležitosti:

Pracovník má významnú úlohu v rodinnom živote. Úzko spolupracuje s Ministrom výskumu čarodejníckych predkov, kvôli schvaľovaniu rodinných vzťahov. Ak si niekto chce vytvotiť rodinu, komisár je tá osoba, ktorú treba kontaktovať. Povoľuje či zamieta súrodenecké vzťahy, adopcie a sobáši/rozvádza kvalifikovaných čarodejníkov. Občas sa aj môže stať, že niekorá osoba bude "disadoptovaná". Táto práca si nevyžaduje častý pobyt na internete. Plat je 100 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SOZT - V; Oklumencia - P


Oddelenie kontroly premiestňovania:

Premiestňovacie skúšky, to je hlavný predmet záujmov tohto oddelenia. Premiestňovanie je jedno z najobľúbenejších druhov transportu, no zároveň predstavuje rôzne nebezpečenstvá, a tak treba skúšky previesť dôkladne. Od toho sú tu minister a pracovník ministerstva, ktorí opravujú testy a dohliadajú na pravidlá. Nie je to veľmi náročná práca, ale vyžaduje si svoj čas.
Potrebné M.L.O.K.y: SMZ - V; Transfigurácia - P; Veštenie - D


Oddelenie úpravy pamätí:

Táto práca si vyžaduje hlavne množstvo fantázie. Pracovník má totiž za úlohu vymýšľať históriu pre rôzne rodiny, alebo jednotlivých žiakov, takisto aj nejaké udalosti. Históriu rodiny napíše len stručne, pričom si ju jednotliví členovia rozpíšu vo svojom profile. Plat je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Astronómia - V; Transfigurácia - P; Aritmancia - P


Oddelenie čarodejníckeho vzdelávania:

Minister tohto oddelenia má na starosti všetko, čo sa týka vzdelávania. Profesori musia tejto osobe posielať kópie svojich učebných látok, tak isto aj známky aké udelili študentom. Minister dáva dohromady kredity, čím sa určí, či študent prešiel ročníkom alebo nie. Ak si študent myslí, že profesor mu nedal známku, akú si zaslúži, minister je osoba, na ktorú sa má obrátiť. Ak si profesor nevie rady ako ďalej pokračovať v učebných látkach, tiež by sa mal obrátiť na ministra. Plat je 85 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: SOZT - V; Oklumencia - D; Veštenie - D


Oddelenie záhad:

Oddelenie pripravuje každý týždeň pre čarodejnícku verejnosť záznamy o roleplay, ktoré na Rokforte prebiehali počas uplynulého týždňa. Pracovníci oddelenia (Nedotknuteľní) musia byť na internete veľmi často (najlepšie každý deň), aby mohli sledovať čo sa deje a spracovávať poskytnuté informácie od žiakov a čarodejníkov. V zázname sú zapísané všetký vhodné a správne roleplay, ukončené, neukončené a aj práve začínajúce. Nedotknuteľní musia ovládať základné pravidlá RPG aj sa nimi riadiť. Plat Nedotkuteľného je 100 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Transfigurácia - V; Dejiny mágie - P; Astronómia - V; OPČM - P;
Veštenie - POddelenie na presadzovanie čarodejníckeho práva:

V Súdnej sieni sa prejednávajú spory vzniknuté medzi čarodejníkmi. Pre súd pracujú právnici, ktorých si čarodejníci môžu pri vzniknutých problémoch najať. Porota sa vytvorí z právnikov, ktorí momentálne nepracujú na žiadnom prípade, alebo z čarodejníkov, ktorí nie sú súčaťou sporov. Právnik zarába toľko galeónov, koľko mu je ochotný jeho zákazník zaplatiť.
Potrebné M.L.O.K.y: Veštenie - D; Astronómia - P; SMZ - P


Oddelenie nápravy náhodných kúziel:

Pracovníci tohto oddelenia majú za ulohu spísať zoznam všetkych používaných kúziel na Rokforte a pripísať k nim stručnú charakteristiku a tiež pokutu, ktorú môžu žiakom a čarodejníkom udeliť za to, ak prekročia povolený limit používania kúziel vo Veľkej Sieni. Potom následne budú kontrolovať a regulovať kúzla vo Veľkej Sieni. Za úlohu majú aj vymýšľat nové kúzla, poprípade vylepšovať tie staré. Do tretice, pracovníci budú žiakom predávat tzv. permanentky na dávanie linkov vo Veľkej Sieni. Plat pracovníka je 85 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Veštenie - P; Čarovanie - D; Elixíry - V


Oddelenie kontroly transfigurácie:

Ak sa chcete stať animágom, pracovníci tohto oddelenia sú tí praví, koho máte kontaktovať. Ich úlohou je testovať uchádzačov a vydávať preukazy registrovaným animágom. Práca vyžaduje častý pobyt na internete. Plat je 90 galeónov.
Potrebné M.L.O.K.y: Transfigurácia - P; Legilimencia - P


Aurori:

Auror je čarodejník, ktorý bojuje proti zlu. Jeho úlohou je chrániť ostatných čarodejníkov pred zlom. Auror na Rokforte musí byť človek kreatívny, ktorý vie vymýšľať a aj písať zaujímave príbehy a hlavne mu musí dobre ísť roleplay (RP). Takisto by mal mať voľný prístup k internetu (musí byť min. 2x do týždňa na Rokforte). Každý, kto sa chce stať aurorom, musí prejsť najprv aurorským tréningom. Takýto tréning trvá 2 mesiace. Každý týždeň počas tréningu obdržia aurori kadeti úlohu zameranú na kreatívne písanie a RP, ktorú musia odoslať v stanovený termín. Ak sa tak nestane, kadet ukončí tréning neúspešne. Po úspešnom skončení tréningu sa kadet stáva aurorom a to 1., 2. alebo 3. triedy. Ak zvládol tréning vynikajúco – 1.tr., veľmi dobre – 2 - tr., dobre – 3.tr. Samozrejme, ak sa auror nižšej triedy počas svojej práce zlepší, môže postúpiť do vyššej triedy. Čím vyššia trieda, tým viac právomocí má auror. Všetci aurori majú prístup do kancelárie aurorov.
Auror 3.tr. – jeho úlohou je hlavne roleplay a sledovanie správania sa žiakov a ostatných čarodejníkov, ktoré potom musí reportovať aurorom vyššej triedy.
Auror 2.tr. – získava aurorský denník (pozri nižšie), dôležitá úloha je roleplay, sledovanie správania ostatných
Auror 1.tr. – získava aurorský denník, dôležitá úloha je roleplay, prešetruje porušovanie pravidiel na škole (informácie získava od aurorov nižších tried), má právomoc strhnúť žiakom body, tí najlepší sa stávajú metamorfomágmi.
Aurorský denník – do tohto denníka aurori zapisujú svoje poznatky a zážitky z rôznych misií, ktoré možno súvisia s aktuálnou roleplay na Rokforte. Tento denník si môžu čítať všetci žiaci, preto je auror povinný písať jednotlivé zápisky vo forme krátkych poviedok.
Kadeti trénujú v skupinách. Každú sobotu sa začína nový tréning, keď kadeti obdržia informácie o zaradení do tréningového programu. Tréning začína až tú sobotu, keď sa naň prihlásia minimálne traja kadeti! Všetci aurori kadeti trénujú pod vedením Efilain. Plat aurora závisí od toho, ako pracoval počas mesiaca. Vaše prihlášky posielajte na efilain@rokfort.sk.
Potrebné M.L.O.K.y: Transfigurácia - V; Dejiny mágie - P; Aritmancia - D; Astronómia - P;
OPČM - V
Žiaden pracovník miniserstva nemôže byť vedúcim fakulty či mať ešte jedno zamestnanie (výnimkou je majiteľ obchodu).

Ak chcete požiadať o prácu na škole, pošlite email na adresu efilain@rokfort.sk
Ak chcete požiadať o prácu na Ministerstve mágie, odošlite email na adresu fred@rokfort.sk
Ako predmet uveďte Žiadosť o prácu. Potom napíšte, akú prácu chcete vykonávať, prečo ju chcete vykonávať, aké máte predpoklady na dobré vykonávanie práce a nejaké vaše plány práce (skrátené). A samozrejme vaše meno.
Ak chcete dať výpoveď, stačí napísať email na tú istú adresu s predmetom Výpoveď. Je nutné uviesť dôvod, prečo výpoveď dávate a tiež vaše meno. Ak chcete zároveň s výpoveďou požiadať o iné miesto, musíte to napísať do ďalšieho emailu, nie všetko v jednom.